Veterandagen 2020-05-29

?Idag hissar vi svenska flaggan för att hedra alla svenskar som deltar eller har deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet, och för att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.

Efter ett initiativ av Christian Gustavsson (M) skulle en minnesplats för att hedra Linköpings veteraner invigas i dag. Pga av Coronapandemin är invigningen uppskjuten till nästa år, men vi moderater tycker ändå att det är viktigt att uppmärksamma dagen på detta sätt.

?-Linköping betyder hemma för många människor som deltar eller har deltagit i militära och humanitära insatser. Att vi nu får en minnesplats för våra veteraner är en viktig hyllning av de som riskerat livet i fredens tjänst, säger Christian Gustavsson (M).

Leave a Reply