Vård

Linköpingsmoderaterna vill:

1. Kapa vårdens köer
2. Stärka omsorgen för de mest sjuka
3. Ha bättre mat till våra äldre

Den som är sjuk ska få rätt vård i rätt tid. Våra äldre ska få den vård och den livskvalitet de har rätt till. Vi stärker sjukvården inom Linköping och Östergötland och satsar på att motarbeta köerna i vården.

Läs mer -> Enkelt att få rätt vård i tid och Vård och omsorg nära dig