Trafik

Linköpingsmoderaterna vill:

1. Göra Hamngatan och Tullbron tvåfiliga igen
2. Bredda Lambohovsleden
3. Skapa en grön våg

Trafiken i Linköping måste flyta bra oavsett trafikslag. Trafikkaos gynnar varken människor eller miljö. Vi vill rätta till gamla misstag och öka framkomligheten.

Läs mer -> En attraktiv innerstad