Skola

Linköpingsmoderaterna vill:

1. Låta lärarna påverka mer
2. Ha fler heltidsmentorer
3. Satsa på läsförståelse

Kunskap uppstår i mötet mellan lärare och elev. Vi ska skapa rätt förutsättningar för detta. Vi vill avlasta lärarna genom fler heltidsmentorer och större möjligheter till påverkan.

Läs mer -> Ett nytt ledarskap för skolan