Science Park, kluster och innovativa arenor

 

Det nära samarbetet mellan näringsliv, universitet och offentliga aktörer har varit en framgång för Linköping. Vi vill se en fortsättning av utvecklingen av Science Park Mjärdevi. Sammanbyggnaden med Linköpings universitet och Vallastaden skapar en kombination av boende, utbildning och företagande som bidrar till Linköpings fortsatta utveckling. Att ta tillvara på de möjligheter som detta skapar ser vi som en prioriterad uppgift framöver.

Framväxten av andra innovativa miljöer och kluster är avgörande för att möta nya behov och branscher. Våra åtaganden gentemot Linköpings flygkluster samt Vreta kluster måste ses i ett långvarigt perspektiv, liksom omvandlingen av Wahlbecks till Ebbe park.

Linköping har goda förutsättningar att vara vinnare när det kommer till digitalisering. Vi är redan i dag starka inom avancerad IT-verksamhet, ex. bildbehandling, mobilsystem, medicinteknik, flyg och cybersäkerhet. Vi vill se ytterligare steg mot att skapa kluster kring nya uttryck för digitaliseringen, ex. spelutveckling och e-handel, som växer snabbt och bidrar med nya pusselbitar som kompletterar vårt näringsliv.

Därför vill vi:

  • Prioritera en sammanflätning av Science Park Mjärdevi, Campus Valla och Vallastaden för att fortsätta utvecklingen av området.
  • Utveckla engagemanget för Vreta kluster, flygklustret och Ebbe Park, men också ta nya steg mot ytterligare klusterområden för e-handel och East Sweden Game.