En växande och tillgänglig innerstad

 

Linköping har en fantastisk stadskärna där människor, handel, kultur och mat förenas. Samtidigt som den står inför en period av utveckling så finns det också utmaningar. Handeln i innerstaden brottas med konkurrens från e-handeln, restauranger ges idag inte långsiktiga förutsättningar att kunna utveckla sin verksamhet och tillgängligheten för boende utanför staden blir allt besvärligare. Vi ser också ett växande problem med nedskräpning och klotter.

Tillsammans med fastighetsägare, handel och krögare vill vi åter blåsa liv i arbetet med att utveckla Linköpings innerstad. Fastighetsägarnas projekt ”Drömmen om Borås” visar på ett bra sätt hur tråkiga miljöer i staden kan ges liv genom samarbete mellan flera aktörer. Innerstadens närhet till Stångån och Kinda kanal är en tillgång som i dag inte används särskilt väl. Ett första steg i att låta stadskärnan växa över Stångån är att låta den växa fram till Stångån. Vi vill genomföra en förstudie för att förlägga Hamngatan under mark. Det skapar förutsättningar för nya och attraktiva miljöer, samtidigt som det förstärker möjligheten till god framkomlighet för trafik genom staden för både kollektivtrafik och biltrafik.

Därför vill vi:

  • Blåsa liv i arbetet med att utveckla Linköpings innerstad tillsammans med fastighetsägare, handlare och krögare.
  • Genomföra en förstudie kring att förlägga Hamngatan under mark så att innerstaden kan växa mot Stångån/Kinda kanal.
  • Öka framkomligheten i Linköpingstrafiken och ha bättre kommunikation med näringsidkare i samband med ombyggnationer.