En attraktiv företagskommun

 

Många beslut kan fattas för att skapa ett gott näringslivsklimat i en kommun, men mest av allt spelar det roll vad man som politiker har för grundläggande syn på företagare och på företagande. Linköping behöver en politisk ledning med engagemang för företagarens vardag, både i medgång och i motgång. Under en fyraårig mandatperiod fattar en kommunledning hundratals beslut som påverkar Linköpings företagare. Därför tycker vi moderater att det är viktigt att inte bara lägga fram ett program med förslag som ska bockas av, utan att också slå fast ett antal principer för hur vi ser på företagande och Linköpings utveckling.

Det är fritt företagande som ligger till grund för en kommuns välstånd. Politiken ska finnas där och stötta upp när det behövs men inte lägga sig i ett företags dagliga verksamhet. Kommunens kontakt med företagare ska präglas av ett gott servicetänk och hjälpsamhet.

En av de viktigaste insatserna för näringslivsklimatet är att Linköping ska vara en attraktiv kommun att flytta till. Där är en attraktiv innerstad, bra skolor och möjligheten till en aktiv fritid är viktiga nyckelfaktorer. Att satsa på dessa områden är en viktig komponent för att locka ny talang till Linköping som kan hjälpa kommunens företag att växa och utvecklas.

Därför vill vi:

  • Ta fram en samlad servicegaranti i kommunen för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.
  • Genomföra försök med samlad service genom modellen “Dukat Bord”, där kommunens verksamheter samlas för att tillsammans med företagaren lösa problem snarare än att frågor ska vandra runt i byråkratin.
  • Öka kompetensen inom tillsynsverksamheten kring småskalig verksamhet, oavsett om det handlar om jordbruk, livsmedel eller välfärdstjänster.
  • Att kommunens nämnder ska se över sina avgifter i relation till företag för att öka transparens och koppling mellan avgift och utfört arbete.