Digitalisering

 

Linköping skulle med rätta kunna beskrivas som den svenska digitaliseringens vagga. Men trots världsledande forskning och företag så har kommunen inte hunnit med i utvecklingen. Vi svarar idag inte upp till förväntningarna hos vare sig medborgare eller företag när det gäller digitala tjänster tillgängliga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Vi vill se en samlad strategi med ambitionen att bli den kommun som bäst tar till vara på digitaliseringens möjligheter. För oss är det en självklarhet att sätta upp målet om att alla tjänster som finns i kommunen ska kunna utföras digitalt. Genom att automatisera flöden och beslutsunderlag kan vi öka effektiviteten och minska arbetsbelastningen hos våra medarbetare samt förbättra de tjänster som kommunen erbjuder till invånarna.

Utbyggnaden av digital infrastruktur behöver fortsätta genom fiber till alla hushåll och företag. Vi vill också att staden ska vara ett centrum för utvecklingen av ny teknik och nya tjänster. När man som företag vill fälttesta nya idéer så ska Linköping vara platsen att göra det.

Därför vill vi:

  • Utveckla en samlad överblick för medborgare och företagare kring ärenden som man har hos kommunens förvaltningar.
  • Utveckla staden som centrum för teknik och för morgondagens smarta lösningar.
  • Använda automatisering och artificiell intelligens för att öka servicen, skapa bättre beslutsunderlag och minska arbetsbelastningen för våra medarbetare.
  • Tillgängliggöra offentligt ägd information som öppna data.