Manifest för ett företagsammare Linköping

 

En kommuns viktigaste uppgift är att lösa sina grundläggande åtaganden med hög kvalitet och en god effektivitet. För att göra det krävs resurser. Det är genom levande och välmående företag som arbetstillfällen skapas och skattepengar kommer in till kommunen. Som kommun har vi därför ett intresse, rent av skyldighet, att värna ett gott företagsklimat där nya idéer vågar prövas. Kommunen och företagen står i symbios med varandra med kommunen som behövande part.

Det är dessutom ett självförstärkande system. När föräldrar inte behöver oroa sig över barnens resultat i skolan, tryggheten i det egna bostadsområdet eller föräldrarnas livskvalitet i äldreomsorgen blir det energi över till kreativitet och företagsamhet. När skattebetalarnas gemensamma resurser handhas med respekt och kommunen är effektiv ökar utrymmet i människors ekonomi för att våga satsa på sin idé vilket i slutändan leder till fler företag och ytterligare resurser till kommunen.