Linköpingslöftet

Steg 2: Utbildning som leder till arbete

 

Den som kan tillgodogöra sig en utbildning, eller som behöver komplettera med praktik eller praktisk erfarenhet, ska snabbt sättas i aktivitet. Den som inte avslutat en gymnasieutbildning bör i möjligaste mån ges möjlighet att slutföra utbildningen. Det bör också kunna ske i kombination med praktik.

Matchning av utbildningar och praktik ska ske utifrån den efterfrågan som finns hos lokala och regionala arbetsgivare. Den kortaste vägen till arbete och egen försörjning ska eftersträvas. Den lokala vuxenutbildningen behöver breddas för att svara upp mot fler branscher där det finns personalbrist. En dyr yrkesutbildning kan vara en bra investering i relation till ett livslångt bidragsberoende och utanförskap.

För asylsökande och nyetablerade ska en modell utvecklas för att ta tillvara deras kompetens i kommunens verksamheter. Det ger en fot in på arbetsmarknaden samtidigt som det lägger grunden för validering av tidigare kunskaper och kompletterande utbildning.

Därför vill vi:

  • Arbeta för matchning till yrkesutbildningar där det finns ett behov hos arbetsgivare i Linköping med omnejd, gärna i samarbete med grannkommunerna.
  • Verka för korta och riktade utbildningar för att komplettera tidigare kunskaper.
  • Införa en modell för att kunna tillvarata nyanländas kompetens i kommunens verksamhet.
  • Verka för validering av tidigare yrkeserfarenhet och utländska utbildningar.
  • Verka för upphandling av insatser genom sociala företag eller civilsamhället.