Linköpingslöftet

Steg 1: Förbereda för utbildning och arbete

 

Första steget i Linköpingslöftet handlar därför om att förbereda människor så att de kan ta klivet ut ur utanförskap. I Linköping har vi haft mycket goda erfarenheter av sociala insatser för den som står långt bort från arbetsmarknaden, genom P100-projektet och Team Utreda. Vi vill utveckla arbetet genom fler metoder och mer av en sammanhållen kedja.

Ett stort skäl till utanförskap är bristande kunskaper i svenska, samtidigt som resultaten från SFI, Svenska för invandrare, är låga. En central förutsättning är att snabbt kunna ge grundläggande kunskaper i svenska så att det i nästa steg går att tillgodogöra sig ytterligare utbildning och praktik. Det finns ofta en övertro på behovet av perfekt svenska samtidigt som begriplig svenska ofta är väldigt underskattat. Att kunna göra sig förstådd på en arbetsplats och följa en vanlig konversation eller instruktioner på svenska är ofta helt nödvändigt för att kunna utföra ett arbete.