Skolan ska leda till jobb

 

Ett samhälle som växer kräver en politik som inte håller människor tillbaka utan som tillåter och släpper fram dem. Det börjar i skolan genom att möta eleverna med en positiv förväntan och genom att bygga på deras nyfikenhet och intresse. Välstånd skapas genom ansträngning och företagsamhet. Utbildning är fundamentet i byggandet av välstånd. Idag går begåvning och talang till spillo i Linköping genom att alla barn och ungdomar inte ges tillräckligt goda förutsättningar i skolan.

Alltför många klarar i dag inte grundskolan och gymnasiet, med stor risk för att man långvarigt hamnar utanför både samhället och arbetslivet. Svårast är det för dem som kommer in sent i skolan som nyanländ och som har en begränsad utbildning med sig. Det är en stor grupp elever i Linköping nu och under lång tid framöver.

Moderaterna ser ett behov av en ny och anpassad väg till utbildning och att bygga individuellt anpassade vägar mot arbetsmarknaden för de som riskerar att inte klara skolan. Det gäller såväl nyanlända som andra elever. Hindrande regler och murar mellan grundskolan, gymnasiet och komvux behöver rivas ner för att ge alla ungdomar en chans att komma vidare mot jobb.

Därför vill vi:

  • Införa en utvecklad studievägledning, en individuell studieväg som leder mot arbete samt individuell planering för den elev som riskerar att inte klara gymnasiet.
  • Utveckla en ny och anpassad studieväg mot arbetsmarknaden för nyanlända elever.
  • Verka för att inga ungdomar ska fastna i försörjningsstöd utan krav på utbildning eller sysselsättning.