Prova, utvärdera, gå vidare

 

Utanförskapet förändras över tid och därför även målgruppen för Linköpingslöftet. Det är viktigt att insatser förändras utifrån behoven och utvärderas. Insatser och utbildningar som inte är effektiva och inte heller för människor närmare arbetsmarknaden ska läggas ned. Genom verksamhetsnära forskning vill vi utveckla arbetssätt och stärka förutsättningarna för att kunna arbeta evidensbaserat med socialt arbete i Linköpings kommun.