Linköpings framgångar bärs av företagsamhet

 

Linköpings framgångar är många, men vad som ofta glöms bort är att de bärs av våra företagare. De som tar risker och vågar satsa på sin idé och så sina frön för framtiden som vi alla får skörda frukterna av. Det är genom våra företagare som nya produkter växer fram och vi får in resurser till skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Det är genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande som välfärden växer.

För Moderaterna är det viktigt att tydligt prioritera att den som startar och driver företag ska ha det lätt här i Linköping oavsett om det är ett kafé, ett teknikföretag, ett lantbruk eller inom handeln. När hjälp behövs ska kommunen kunna samlas runt företagaren, snarare än att låta den vandra runt på egen hand i byråkratin. Vi ska låta entreprenörer göra det som de gör bäst: att driva sina företag. Det är så som fler företag växer fram, jobben blir fler och hela Linköping släpps fram.

Ska integrationsutmaningarna klaras måste vi bli bättre på att ta tillvara den erfarenhet som nyanlända besitter. Många nyanlända kommer till Sverige med stor erfarenhet av att driva företag, med nya idéer och mål. Att ta vara på den erfarenheten kommer vara viktigt för att snabbt få ut nyanlända på arbetsmarknaden och integrera dem i samhället. Att som nyanländ driva företag i Sverige är dock svårt. Att inte kunna språket och leta sig igenom den snårskog som utgörs av den byråkrati som företagare får kämpa med är bara några av de hinder som står på vägen. En företagslots skulle kunna hjälpa nyanlända företagare med dessa problem så de snabbt kan komma igång med sin verksamhet.