Ett löfte till Linköpingsborna

 

Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Vi väljer därför att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling. Vi kallar det Linköpingslöftet, ett förnyat samhällskontrakt mellan kommunen, vårt näringsliv och oss Linköpingsbor. Att vi anstränger oss för vår egen skull och för andras.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är inspirerad av andra kommuners arbete med insatser hämtade från flera olika håll samt från tidigare goda erfarenheter i Linköping. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet.

Utbildningar ska anpassas utifrån arbetsmarknadens behov och den kortaste vägen till jobb. För den som behöver en skyddad anställning ska sådan sysselsättning möjliggöras.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Vi vill därför se ett aktivitetskrav på den som uppbär ekonomiskt bistånd. Det innebär att personen i fråga kontinuerligt måste delta i insatser för att stärka sin anställningsbarhet. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bärs av var och en av oss.

Därför vill vi:

  • Förbereda, samordna och införa Linköpingslöftet som arbetssätt i Linköpings kommun.
  • Att kommunen ansöker om att få överta, alternativt ingå avtal om att få överta, etableringsuppdraget från Arbetsförmedlingen.