Delaktighet för alla Linköpingsbor

 

I Linköping finns det idag många människor som lever med en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Det kan också handla om att försöka ta sig tillbaka från ett missbruk eller kriminellt förflutet. Våra förutsättningar skiljer sig åt från person till person, men alla ska ges möjligheten att få göra en insats som betyder något för dig själv eller någon annan. För att åstadkomma det vill vi utveckla hur kommunen arbetar med sysselsättning, socialt företagande, samarbete med civilsamhälle, anställningsformer och andra insatser. Det behövs helt enkelt fler verktyg i verktygslådan. Tidsaspekten måste också i de här fallen ofta vara längre, ibland med ett livslångt perspektiv.