Linköpingslöftet – vägen till arbete och självförtroende

 

Det går bra för Linköping och det är vi glada över, men det går inte bra för alla Linköpingsbor. Om arbetslöshet är en parentes i tillvaron för de allra flesta så kommer andra allt längre bort från arbetsmarknaden. I ett par stadsdelar ökar trångboddheten, det långvariga försörjningsstödet biter sig fast, knappt hälften av SFI-eleverna klarar godkänd nivå. Samtidigt ser vi att glappet mellan intäkter och utgifter i kommunen ökar kommande år.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna inför 2014 var att segregationen hade ökat under de år som Alliansen styrt Linköping. Det var en kritik som sved eftersom den var sann. Trots många insatser och stora nya resurser så växte klyftorna. Problemet är bara att de fortsätter att göra det också i dag och i en allt snabbare takt. I sak är det inte konstigt, de som styr i dag gör samma sak som vi gjorde fast med ännu mer pengar.

Vi väljer nu att gå en helt annan väg. Vår syn på ett samhälle som håller ihop bygger nämligen på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Därför är vår idé också att alla som bor i Linköping har ett ansvar att bidra, men också måste få chansen att göra det. För oss handlar det inte om att människor i utanförskap ska få mer fritid, utan att man ska komma i utbildning, praktik, arbete och egen försörjning.

Vi har tittat på Linköpings utmaningar, vi har lärt av våra egna framgångar och misslyckanden, vi har tittat på andra kommuner som har lyckats bra. Resultatet är en modell som, utifrån varje persons förutsättningar, systematiskt för människor till arbete och sysselsättning genom sociala insatser, utbildning och praktik. Vi vill också ställa ett aktivitetskrav på den som tar emot ekonomiskt bistånd att man deltar i insatser som gör en mer anställningsbar. Det är inget hokus pokus, utan väl etablerade metoder som uppnår det vi drivs av: Att alla människor ska få en chans att bidra till Linköpings utveckling.

Linköpingslöftet ger alla verktyg att vara med och förverkliga sina drömmar i Linköping.

Nedan finns hela vår rapport samt en sammanfattning om Linköpingslöftet: