Linköpingsmoderaternas uppdrag

En kommun, en ort, ett samhälle rymmer många människor. Varje människa bär på sina drömmar. Drömmar om livet, om sina barns framtid, om jobbet, om fritiden och om kärleken.

Vi ska vara partiet som fångar upp människors vilja och drömmar om att åstadkomma något. För moderaterna kan det inte finnas någon uppgift som är viktigare än att släppa fram hela Linköping och Linköpingsbornas drömmar. Genom att ge stöd när det behövs och genom att inte vara i vägen när man klarar sig själv.

Vår syn på ett samhälle som håller ihop bygger på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Att vi anstränger oss både för vår egen skull och för andras.

I Linköping ska du definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Inte av ditt kön, av din familj, av det bostadsområde där du vuxit upp, det språk dina föräldrar talar eller den funktionsvariation som du lever med. I fokus för vår strävan ligger möjligheten till social rörlighet. Att rusta människor för att åstadkomma det som de vill uppnå och för när de möter tuffare tider.

Det moderata ledarskapet

Vår roll är att svara upp mot det behov som finns av ledarskap. Linköping har fantastiska möjligheter men att omsätta dem till framgång sker inte av sig själv. Ledarskapet handlar om att staka ut vägen och leda utvecklingen genom både goda och tuffa tider. Vi kommer aldrig släppa ansvarstagandet för ekonomin eller att se på medan Linköping glider isär.

Under en mandatperiod så prövas det politiska ledarskapet, därför tycker vi att det är viktigt att också berätta om vårt vägledande förhållningssätt i synen på politik, Linköpingsmoderaternas uppgift och politikens roll i samhället:

  • Linköpingsmoderaterna lägger förslag som stärker och bygger människors förmåga. Det är centralt för oss att stärka människors egenmakt och valfrihet.
  • Politiken ska finnas där när man behöver hjälp, men den ska inte vara i vägen när man klarar sig själv. Varje insats ska syfta till att leda människor tillbaka till egenmakt.
  • Grunden för vår syn på samhällsutvecklingen och våra politiska förslag grundar sig i tron på marknadsekonomin och tillväxt, att resurserna kan växa och komma alla till del genom utbildning, arbete, företagande och innovation.
  • Vi välkomnar regionalt samarbete där alla bidrar till utvecklingen. För oss är det självklart att grannens framgång också lägger grunden för vår egen framgång.
  • Vi står upp för äganderätten och för att den som vårdar och brukar sina marker ska ha rådighet över dem.
  • Vi accepterar inte tanken på att stad och landsbygd är varandras motsatser. Det måste alltid göras prioriteringar inom politiken, men det ska ske med ett helhetsperspektiv och med insikt om att stad och landsbygd behöver varandra.
  • För oss handlar ansvarstagande för ekonomin om att skattebetalarnas pengar ska användas till kommunens kärnverksamheter och stärka människors möjligheter till egenmakt, inte till kostsamma prestigeprojekt.

Vår uppgift är att bygga ett samhälle där människor kan förverkliga sina egna drömmar, inte ett samhälle där politikers egna visioner går först. Linköping blir starkare om fler vågar drömma, vågar utmana och vågar förverkliga sina drömmar. Tillsammans bygger vi våra drömmars Linköping.