Vägval inför framtiden

 

Vi vill utöka antalet studie- och yrkesvägledare i kommunen samt ge dem bättre förutsättningar för att kunna genomföra ett gott arbete. En fungerande studie- och yrkesvägledning är ett mycket viktigt verktyg för att kunna lotsa ungdomar in på en bra väg för framtiden. I synnerhet för de som har extra behov eller av någon anledning riskerar att inte få gymnasiebehörighet. Här krävs det en utvecklad studievägledning och en individuell studieplan och planering som leder mot ett framtida arbete och ett självständigt liv.

Därför vill vi:

  •  Utöka antalet studie- och yrkesvägledare inom Linköpings kommun
  • Att Linköpings kommun utvecklar individuella studievägar och planering som leder mot arbete för den elev som riskerar att inte klara gymnasiet.