Rörelse och hälsa

 

Forskning visar att en aktiv livsstil främjar studieresultat och en god hälsa. Vi vill se ett djupare samarbete med Linköpings idrottsföreningar när det kommer till att anordna fritidsaktiviteter och idrott i anslutning till skolan. Vi vill utöka möjligheterna för föreningar att bygga och driva hallar och anläggningar. Vi vill öppna upp skolan för föreningar för mer samverkan inom ramen för det individuella valet.

Utöver det måste kommunen erbjuda goda möjligheter till idrottsutövande. Vi vill därför att grundprincipen ska vara att nya hallar som byggs ska vara fullstora, i synnerhet i Ekängen och Tallboda. När det kommer till träningstid måste de yngre barnens tid prioriteras. Barn under 12 år ska inte behöva ha träningstider senare än kl 21.

Ett sista led i att säkerställa goda möjligheter till fysisk aktivitet är att säkerställa ett gott utbud av spontanidrottsanläggningar inom kommunen.

Därför vill vi:

  • Förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet genom ett närmare samarbete med Linköpings föreningsliv
  • Öppna upp för större samverkan mellan föreningar och skolan inom ramen för det individuella valet
  • Att grundprincipen vid nybyggnation av hallar är att de ska vara fullstora
  • Att barn under 12 år inte ska behöva ha träningstider senare än kl 21
  • Säkerställa ett gott utbud av spontanidrottsanläggningar inom kommunen