Gymnasiet

 

Som ett led i kunskapskedjan står gymnasiet inför många liknande utmaningar som grundskolan. Behovet av att få med personalen tidigt i förändringsprocesser existerar även här. Ytterst handlar det om att låta lärare vara lärare. Vi vill utöka användandet av heltidsmentorer i kommunen för att dels frigöra tid för lärarna men också för att kunna ge ett mer fokuserat stöd till eleverna.

Vi tror att elever mår bättre och presterar bättre när skolan är rolig och intressant. Alla elever ska utifrån sina förutsättningar utmanas i skolan. Vi vill ta vara på begåvningar och rätten att vara duktig. Vi vill därför se en tydligare profilering inom Linköpings gymnasieskolor med fler spetsklasser och profiler.

Kunskapsuppföljning är centralt för att ge eleverna den bästa förutsättningen för att lyckas i skolan. Trenden går tyvärr nationellt i motsatt riktning med färre nationella prov inom svenska, engelska och matematik. Vi behöver säkerställa att det finns en bred och enhetlig kunskapsuppföljning i Linköpings kommun och alla möjligheter till standardiserade och centralrättade prov ska tas tillvara.

Gymnasiet måste dessutom få vara gymnasiet. Vi ser att framförallt situationen på Birgittaskolan där en sammanblandning av vuxna studerande och gymnasieelever inte leder till en trygg skolmiljö. I takt med att behovet av nya gymnasieplatser ökar bör vuxenutbildningen succesivt flyttas ut ur Birgittaskolan med målsättningen att göra den till en enhetlig gymnasieskola utan påträngande extern verksamhet.

Därför vill vi:

  • Utöka användandet av heltidsmentorer i kommunen
  • Utveckla och bredda antalet spetsklasser och profiler
  • Stärka kunskapsuppföljningen inom kommunens gymnasieskolor
  • På sikt flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan