Förskolans betydelse

 

Utbildning är en kontinuerlig process och en resa genom hela livet. Som alla resor börjar den någonstans och det är i förskolan. En bra start i förskolan ger goda förutsättningar för barnen att kunna ta till sig all den kunskap som de behöver genom åren i skolan. Tyvärr har förskolan idag många utmaningar som till mycket stor utsträckning beror på att vi inom politiken inte lyssnat tillräckligt väl på verksamhetens behov. Förskolan behöver prioriteras i mycket större utsträckning. Bristande resurser, både ekonomiskt men även i form av personal, behöver kommas åt. Men framförallt måste vi bli bättre på att lyssna och inte driva igenom beslut utan förankring i verksamheten. Personalen måste involveras mycket tidigare i förändringsprocesser.

Linköpings kommun behöver själv göra en resa när det gäller att utvecklas som arbetsgivare. Vill vi komma åt den personalbrist som förskolan lider av måste vi uppfattas som en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta inom.

Vi måste även bejaka alternativ inom förskoleområdet. Vi ställer oss positiva till att fler aktörer har möjlighet att bygga och driva förskolor inom kommunen. Det är helt nödvändigt för att komma åt de köproblem vi ser idag. Vår målsättning är att ha en så bra täckning av behovet att vi ska kunna meddela beslut om var förskoleplats kommer att erbjudas senast två månader före önskat inskolningsdatum.

Därför vill vi:

  • Att Linköpings kommun ska ha som målsättning att bli Sveriges bästa kommun gällande förskolor
  • Att ge förskollärare större inflytande över förändringsprocesser inom förskolan
  • Att personalbristen inom förskolan avhjälps genom resurstilldelning och förbättrade villkor
  • Bygga bort kön till förskolan, genom att släppa in andra aktörer för att bygga och driva förskolor.
  • På sikt införa en platsgaranti till föräldrar med målsättning att kunna meddela beslut om var förskoleplats kommer erbjudas senast två månader före önskat inskolningsdatum.
  • Anställa förskollärare redan under deras utbildning