En grundskola i världsklass

 

Svensk skola står inför både utmaningar och problem. Fallande kunskapsnivåer, integration av nyanlända, säkrande av en trygg och lugn skolmiljö, en lärarkår som är både kunnig och respekterad och mycket mer är alla områden som kräver utveckling. Ambitionsnivån måste vara självklar: Linköpings skolor ska hålla världsklass.

Grundskolan har som uppgift att tillvarata och stimulera elevernas nyfikenhet att lära. Fler behöver lära sig mer. Vi ska bejaka olikheter i skolan och hitta de former under vilken eleverna trivs och lär sig mest. Lärare och skolledare ska ha befogenheter att garantera studiero och en god arbetsmiljö för våra elever. Linköpings kommun ska stötta och stå bakom lärare som får kämpa för att behålla ordningen i klassrummet.

Att själv få välja inriktning efter intresse vet vi leder till högre motivation bland elever.  Profilklasserna och inriktningarna behöver därför stärkas och utvecklas inom fler ämnen såsom matematik, naturvetenskap och humaniora.  Studiebegåvade elever bör ges möjlighet att läsa gymnasiekurser redan på grundskolan.

Därför vill vi:

  • Att lärarna och skolledare ska ha befogenheter att garantera studiero samt en god arbetsmiljö för elever och lärare
  • Att Linköpings kommun tydligt ska stötta lärare som strävar efter ordning och lugn i klassrummet
  • Bredda och utveckla profilklasser inom matematik, naturvetenskap och humaniora.
  • Möjliggöra för studiebegåvade elever att gå snabbare fram och läsa gymnasiekurser på grundskolan