Den högre utbildningen

 

Linköping är en stad där nästan var femte invånare är student. Det ställer krav på möjligheter till samverkan inom flera områden. Ett centralt område är inom lärarutbildningen där vi från kommunens sida behöver bli bättre på att fånga upp blivande lärare redan under deras studietid. Vi behöver kunna erbjuda anställning redan innan utbildningen avslutats. Linköpings kommun behöver vara aktiv när det kommer till att samarbeta med universitetet gällande lärarutbildningens kvalité och innehåll. Kommunen måste som helhet fortsätta att utveckla samarbetet och samverkan med universitet.

För den som studerar ska Linköpings kommun erbjuda en trygg och säker stad att studera i men också goda förutsättningar för att kunna genomföra sina studier. Idag är det många som väljer att studera senare i livet eller omskola sig, något som kan bli problematiskt för den som samtidigt är småbarnsförälder. Kommunen måste därför i större utsträckning erbjuda barnpassning på obekväma tider för studerande.

Därför vill vi:

  •  Att Linköpings kommun fortsätter sträva efter att vara Sveriges bästa studentstad.
  • Att erbjuda lärarstudenter anställning inom kommunen före avslutad utbildning
  • Att kommunen är aktiv med att påverka lärarutbildningens innehåll och kvalité
  • Att kommunen erbjuder barnpassning på obekväm tid för studerande
  • Fördjupa samarbetet och samverkan med Linköpings universitet inom ramen för kommunens verksamheter