Kunskapsstaden Linköping

 

I dagens högteknologiska samhälle blir en bra utbildning alltmer en förutsättning för att säkerställa ett gott liv. Den svenska arbetsmarknaden skriker efter välutbildad personal, oavsett om vi pratar om de med yrkesexamen från gymnasiet eller universitetsutbildade. Mönstret är tydligt. De med en gedigen utbildning klarar sig bra i livet, är lyckligare och har en bättre hälsa. De som däremot inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg löper en stor risk att hamna i utanförskap. Ett tillstånd som vi vet att det förutom leder till ekonomiska svårigheter även lätt blir basen för depressioner och missbruk. Utbildning är därför en fråga som är så mycket större än att bara producera arbetskraft. Det handlar om att rusta våra unga med de kunskaper som krävs för att kunna leva som självständiga och välmående medborgare.

Linköping är en kunskapsstad. Med ett av nordens bästa universitet, bra skolor och ett näringsliv i absolut framkant har Linköping alla förutsättningar för att både utbilda och behålla alla de som kommer att bygga framtidens Linköping. Vi kan dock bli bättre. Givet våra förutsättningar borde skolresultaten vara bättre. Någonting gör vi inte helt rätt. Det är dags att ändra på det.