Integration

Linköpingsmoderaterna vill:

1. Ha insatser från första dagen
2. Ha tydliga krav på deltagande och resultat
3. Erbjuda individanpassade åtgärder för kortaste vägen till jobb

Ska integrationen fungera måste kommunen arbeta systematiskt från dag ett. Den som ska integreras måste anstränga sig. Genom att arbeta med både krav och förväntan samtidigt som man ger möjligheter kan fler komma ur segregationens utanförskap. Vi kallar det Linköpingslöftet.

Läs mer -> Linköpingslöftet – vägen till arbete och självförtroende