Trygghet i hela Linköping

 

I Linköpings kommun ska alla invånare känna sig trygga. Samhällets aktörer behöver hjälpas åt för att öka tryggheten i samhället. Här har naturligtvis kommunen en viktig uppgift. Skola och omsorgsverksamheter måste samverka betydligt närmare.

Brottslighet kan inte bekämpas långsiktigt om inte också de underliggande orsakerna för brottsligheten åtgärdas. Därför är kampen mot utanförskapet så viktig. Den som ingår i en samhällsgemenskap, den som får stimulans genom utbildning eller som är trött efter en dags arbete är mindre benägen begå att brott.

En polisiär närvaro i vardagen kan vara avgörande för att klara tryggheten. Därför behöver Polisen förstärkas. Tryggheten är inte enbart en fråga för innerstaden utan även för landsbygden. Det behövs därför fler närvarande och synliga poliser i alla delar av kommunen. För att möta det stora behovet av nya poliser i landet vill vi verka för att en ny Polishögskola förläggs till Linköping.

Det behövs en utökad användning av trygghetskameror i Linköping. Ett ökat användande av kameror på utvalda platser skulle kunna öka tryggheten samtidigt som det både skulle förebygga och vara till hjälp med att klara upp brott.

Därför vill vi:

  • Verka för ökad polisnärvaro i kommunens alla delar, inklusive landsbygden.
  • Verka för att en ny polishögskola förläggs till Linköping.
  • Införa trygghetskameror i miljöer som upplevs som otrygga i Linköping.