Tidiga insatser för att förebygga brottslighet

 

Det räcker inte enbart med fler poliser för att öka tryggheten i samhället och fånga upp personer på väg in i en kriminell livsstil. Alla olika aktörer måste hjälpas åt. Här har naturligtvis kommunen en viktig uppgift, främst genom behovet av samverkansformer mellan skola och omsorg men också genom ett fokuserat användande av våra fältsekreterare.

Detsamma gäller samverkan med andra offentliga aktörer. Bostadsområden och stadsmiljöer måste planeras så att miljöerna upplevs som trygga och attraktiva. Vid akut behov av hjälp ska alla invånare veta att räddningstjänst och polis finns där för att bistå. Det rör sig även om enklare insatser som bättre belysning och god sikt, exempelvis på Rydskogens cykelvägar.

Därför vill vi:

  • Förbättra samverkan mellan kommunens verksamheter för att tidigt fånga upp problem och vidta åtgärder.
  • Genomföra fler och nya trygghetsskapande insatser tillsammans med fastighetsägare och civilsamhället.
  • Verka för att räddningstjänstens tillgänglighet på landsbygden ska öka
  • Införa en nolltolerans rörande hot och sexuella trakasserier i kommunens samtliga delar och företag.