Ett levande kulturliv

 

Kultur är en stor del i människors liv. Att gå på teatern en fredagskväll eller spela en fotbollsmatch med sina kompisar är bara två exempel på hur kulturen förhöjer människors vardag. Linköpings kulturliv fungerar bäst när det inte toppstyrs från politiskt håll utan när människor styr över den själva. Fotbollen i Linköping utvecklas exempelvis bäst om makten ligger hos de lokala fotbollsföreningarna istället uppe i stadshuset. Därför är det viktigt att vi från politiskt håll lyssnar på och stödjer lokala utövare i deras verksamhet. Om Linköpings kulturliv ska utvecklas måste kulturen och politiken samarbeta, inte motarbeta varandra

Inom flera områden så ser vi ett behov av att blicka längre fram när det gäller Linköpings framtid inom kultur- och fritidsområdet. Det finns viktiga kulturhistoriska värden att bevara i en kraftigt växande stad men också funktioner och värden som behöver tillskapas. Gamla Linköpings framtid, flytten av Garnisonsmuseet, ett nytt skyttecentrum och framväxande stadsdelar med god tillgången till kultur- och fritidsupplevelser är några av de kulturutmaningar som Linköpings kommun står inför.

Gamla Linköping behöver särskilt nämnas. Politiken är ibland alltför ivrig med att presentera nya satsningar och förslag inom kulturlivet. Ibland så ivrig att det som redan finns glöms bort. Att bevara och utveckla Gamla Linköping kommer vara en av kommunens viktigaste uppgifter för att förbättra stadens kulturliv. Genom att utöka tillgängligheten och rusta upp de museum och matställen som redan finns i gamla Linköping kan fler av Linköpingsborna få ta del av det som är ett av Linköpings kulturella centrum.

För att Linköping ska klara av sin eventstrategi och vara en attraktiv stad både vad gäller kulturliv och besöksnäring kommer Linköping Konsert & Kongress behöva byggas om eller så kommer en ny anläggning behöva byggas. För att respektera Linköpingsbornas skattepengar så behöver ett sådant projekt till så stor del som möjligt finansieras med hjälp av näringsliv, de stiftelsemedel som går att söka samt genom koncernbidrag, försäljning av tillgångar eller eget kapital som finns i kommunens bolagskoncern.

Därför vill vi:

  • Genomföra flytten av Garnisonsmuseet samt ge förutsättningar att på ett bra sätt kunna spegla Linköpings militärhistoria.
  • Öka resurserna till Kulturskolan för att man ska kunna möta den stora efterfrågan från barn- och ungdomar
  • Förbättra samverkan mellan skolorna och Linköpings kulturutövare för att ge fler barn möjligheten att komma i kontakt med kommunens kulturutbud
  • Se över behovet av nya biblioteksfilialer samt bok- och kulturbussar för att kunna nå ut med bok- och kulturutbudet till fler delar av Linköping
  • Utreda möjligheter för att långsiktigt utveckla Skyltenområdet till ett Kulturcentrum.
  • Utreda förutsättningarna för, och en placering av, ett framtida skyttecentrum.