En levande landsbygd

 

Linköping är mycket mer än staden. Linköpings stad omgärdas av landsbygd som, tillsammans med staden, utgör Linköpings kommun. Runt staden finns det många samhällen, orter och byar. Härifrån pendlar människor för att jobba och ta del av stadens utbud men landsbygden erbjuder också arbetstillfällen och möjligheter till rekreation. Många rör sig därför ut från staden för att ta del av vad landsbygden har att erbjuda. Landsbygden utgör en viktig del av Linköping kommun och dess utveckling och tillväxt. Invånarna på landsbygden behöver därför få möjligheten att hitta en bra bostad, sätta sina barn i en bra skola och lita på att polisen kommer när man ringer.

När det kommer till byggande och bostadsmarknaden erbjuder landsbygden attraktiva möjligheter. Tyvärr utnyttjas de i för liten utsträckning. Medan det byggs förfullt inne i Linköping glöms de små orterna och samhällena på landsbygden ibland bort. Oavsett var i Linköping man befinner sig måste invånarna ges större frihet att skapa sina egna boendemiljöer. Här spelar mindre och lokala byggföretag en stor roll. Det är de som känner till områdena bäst och om de får möjlighet att växa och utvecklas kommer även landsbygden att göra det. Här måste även politiken ta ett större ansvar. Dels krävs det att onödigt regelkrångel som står i vägen för nya bostäder avvecklas men också att kommunen ökar prioriteringen av detaljplaner och byggärenden på landsbygden.

En levande landsbygd kräver inte bara bostadsbyggande utan också att landsbygden knyts ihop med innerstaden både genom fysiks- och digital infrastruktur. För de som pendlar in till staden för arbete måste både bil- och kollektivtrafiken fungera på ett smidigt sätt. För att ytterligare binda samman landsbygd med stad är det centralt att invånarna på landsbygden har tillgång till ett kvalitativt bredband. Bredband via fiber ger en framtidssäkrad infrastruktur och har i det närmaste obegränsad kapacitet. Fiberbaserat bredband möjliggör tillgång till både dagens och morgondagens lokala och globala tjänster, exempelvis högupplöst TV, dubbelriktad videokommunikation, distansutbildning, hemsjukvård och andra tjänster som kräver hög överföringskapacitet och kvalitet.

Därför vill vi: 

  • Underlätta byggärendeprocessen.
  • Bidra till att flera hyres- och bostadsrätter byggs på småorterna genom villkorade byggrätter.
  • Underlätta möjligheten att resa till och från staden.
  • Verka för att anropsstyrd kollektivtrafik alternativt närtrafik införs och utvecklas på platser där ordinarie linjer inte kan upprätthållas.
  • Utöka utbyggnaden av bredband via fiber på landsbygden.