Ökad möjlighet att välja vård

 

Vi tror att vården blir bättre när det finns en mångfald av utförare som är med och utvecklar den. För oss är det viktigt att alla ska kunna välja vård utifrån sina förutsättningar och behov. Vårdval ska därför finnas inom fler områden än primärvården. Valfrihet ska även gälla vid specialistbedömningar respektive operationer och behandlingar för att patienten ska kunna påverka var och när vårdinsatsen ska göras. Möjligheten att välja vårdgivare stärker patientens delaktighet. Regionen ska ställa tydliga krav för auktorisation och ha en systematisk uppföljning för att garantera en god och hög kvalitet för alla utförare, både offentliga och privata.

Valfrihet för varje patient att välja vårdgivare skapar också möjligheter för vårdens medarbetare att utvecklas, finna olika karriärvägar, kunna specialisera sig och få ökat ansvar med bättre löneutveckling. Det finns många kompetenta medarbetare inom vården. Det är viktigt att ta tillvara på deras kompetens och ge möjligheter till vidareutveckling.

Därför vill vi:

  • Att vårdval ska finnas inom fler områden än primärvården.
  • Att valfrihet ska gälla i fråga om specialistbedömningar respektive operationer och behandlingar, bland annat för att patienten på det sättet ska kunna påverka var och när vårdinsatsen ska göras.
  • Ställa tydliga krav för auktorisation av vårdgivare och systematisk följa upp alla utförare.