När livet “skaver”

 

Ibland ändrar livet riktning. Stress, oväntade händelser, sjukdom eller sorg drabbar oss alla någon gång. Mycket klarar vi av att hantera själva, men många gånger behöver vi stöd och hjälp. Hälso- och sjukvården har blivit allt viktigare för människor även för psykosocialt stöd.

Psykisk ohälsa, som t ex ångest och depression, är något som drabbar människor i alla åldrar och kan ge stora konsekvenser både för den enskilde och det omgivande samhället. För barn och ungdomar kan det innebära svårigheter att klara skolan och därmed bygga goda förutsättningar för framtiden. För vuxna i yrkesverksam ålder utgör psykisk ohälsa en växande andel av antalet sjukskrivningar. Vi behöver även bli bättre på att uppmärksamma problem som åldersdepression som utan tillräcklig hjälp i värsta fall kan leda till självmord.

Vi behöver samla och stärka insatserna för att möta den växande psykiska ohälsan i befolkningen. Väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin behöver kortas men vi behöver också stärka ungdomshälsan och andra tidiga insatser mot lättare psykisk ohälsa. I exempelvis Västra Götaland har man infört en virtuell ungdomsmottagning. Det har gjort att många fler unga vågar kontakta ungdomsmottagningen. Vi vill införa detta även i Östergötland.

Vården ska finnas där för den som behöver, men vi vill även arbeta för att stärka individens egen kraft att klara kriser. Genom att enkelt nå kurator, psykolog eller en sjukgymnast kan problem och oro ofta minskas. Alla vårdcentraler i Östergötland har idag krav på psykosocial kompetens. Vi vill att den ska vara så enkelt som möjligt att komma i kontakt med. Vid allvarliga kriser ska det finnas vuxentraumateam för att skapa ett bättre och mer sammanhållet omhändertagande. Det finns idag ett antal digitala stöd som hjälp vid psykisk ohälsa. Kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet är en beprövad metod som kan utvecklas mer.

Därför vill vi:

  • Satsa på tidiga insatser för människor, i alla åldrar, som drabbas av psykisk ohälsa.
  • Korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Utveckla stödet med psykosocial kompetens i primärvården.
  • Införa vuxentraumateam
  • Utveckla användningen av KBT via nätet.
  • Införa en virtuell ungdomsmottagning.