Kapa vårdköerna

 

Alltför många patienter tvingas att vänta längre än tre månader på operation i specialistvården. Cancerpatienter erbjuds botande behandling tre till fyra månader efter att diagnosen ställts och det kan då vara för sent.

Vårdköerna måste i ett första steg halveras för att därefter tas ned till ett minimum. Primärvården och annan vård som finns nära människor ska stärkas för att kunna öka tillgängligheten och minska väntetiderna. Nationellt vill Moderaterna införa en utvecklad kömiljard som innebär att de verksamheter som klarar kraven på väntetider premieras. Den ska vara bredare än tidigare och även innehålla exempelvis röntgen, psykiatri och laboratorietester.

Därför vill vi:

  • Att vårdköer i ett första steg ska halveras för att därefter tas ned till ett minimum.
  • Införa en utvecklad kömiljard för att korta vårdköerna.