Enkelt att komma i kontakt med vården

 

De allra flesta har fortfarande sin första vårdkontakt med primärvården. Det är därför viktigt att det är enkelt att komma i kontakt med sin vårdcentral, oavsett om det är via telefon, besök eller en webbtjänst. Primärvården bör erbjuda flera och flexibla lösningar såsom ökade öppettider, kvälls- eller helgtider eller kontakt via telefon/internet. Var än patienten befinner sig ska den via digitala tjänster kunna ha kontakt med just sin vårdcentral, den som känner patienten bäst och på det sättet behålla kontinuiteten i vården.

Ett samordningsansvar för patienter bör införas så att patient och anhöriga alltid vet vart man ska vända sig. Primärvårdens roll ska bland annat vara att knyta samman vården kring patienten. Patienter och anhöriga ska kunna få en fast vårdkontakt exempelvis genom läkare eller kontaktsjuksköterska.

Det ska inte vara patientens ansvar att staka ut sin väg genom vården. Vården, oavsett hur kontakten tagits, ska ombesörja att nästa besökstid bokas och vid rätt instans. Planerade återbesök och kontroller ska genomföras inom den tid som är medicinskt motiverad. Patienten ska informeras om förväntad väntetid till första möte med läkare liksom vid förseningar. Bokning, planering och uppföljning ska finnas tillgängligt via digitala plattformar.

Därför vill vi:

  • Att det ska vara möjligt för 1177 att hjälpa patienter med tidsbokning på vårdcentral
  • Att patienten ska själv kunna boka sin tid till vårdcentral digitalt
  • Att bokning, planering och uppföljning ska finnas tillgängligt via digitala plattformar.