Enkelt att får rätt vård i tid

 

För en del människor är kontakterna med hälso- och sjukvården något som behöver ske ofta och regelbundet, men för de allra flesta linköpingsbor är sjukvård något som man behöver någon gång ibland. När en olycka inträffar. Vid tillfällig sjukdom eller ohälsa. Eller vid behov av vaccinationer eller intyg. Då är det viktigt du som patient kan få kontakt med sjukvården – snabbt och enkelt. Den sjukvård som vi har i Linköping är i regel bra – när man väl får tillgång till den. Det är därför A och O att sjukvården är blir lättillgänglig för alla.

Man ska som patient alltid få veta vart man ska vända sig och vem som är ansvarig om man har frågor kring sin sjukdom eller behandling. Det är aldrig patienten som hamnar ”fel”, det är vården som ska lotsa rätt.

Tillgänglighet handlar inte bara om att få vård i rimlig tid, utan också om att lokalerna ska vara lättillgängliga. Den vård som medborgarna ofta har behov av finns nära och vården ska vara möjlig att nå när behovet uppstår. Det är också viktigt att den information som patienten får ska vara begriplig. Vården ska i sitt bemötande alltid utgå ifrån vad som är viktigt för patienten. För att nå ditt behöver vi genomföra en rad förändringar av hälso- och sjukvården i Linköping.