Wifi ska finnas tillgängligt på alla boenden

 

Den moderna tekniken erbjuder nya och bitvis oanade möjligheter inom vård och omsorg. Ett införande av trygghetskameror gör exempelvis att nattsömnen kan förbli ostörd, till skillnad från traditionell tillsyn där personal måste gå in i sovrummet för att ge nödvändig tillsyn. Ett införande av GPS larm för att ge personal eller anhöriga larm när till exempel en dement person rör sig utanför ett angivet område skulle ytterligare öka tryggheten och säkerheten för de boende. Möjligheten att hålla kontakt med anhöriga och vänner oavsett var i världen de befinner sig tack vare Skype, Messenger eller motsvarande är också exempel på tekniska lösningar som gynnar den enskilde. Detta är bara några exempel men de kräver samtliga enkel tillgång till internet, något som saknas på många ställen idag. Samtliga äldreboenden i Linköping bör därför utrustas med fullgott Wifi.

Därför vill vi:

  • Att wifi ska finnas tillgängligt på alla kommunala äldreboenden, servicehus, vårdboenden och trygghetsboenden.
  • Att det på varje boende ska finnas minst en medarbetare som har grundläggande utbildning för att kunna assistera i teknikfrågor.