Valfrihet inom hela omsorgen

 

Linköpings kommun har sedan många år tillämpat valfrihet när det gäller hemtjänst och nu är det dags att ta nästa steg. Behoven av särskilda boenden för äldre ökar i takt med en åldrande befolkning. Genom att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende skapas en rad fördelar. Dels får kommunen in nya aktörer som investerar i Linköping, till skillnad mot idag där aktörer endast bedriver en verksamhet på entreprenad. När LOV tillämpas investerar utföraren i byggnader och därmed skapas ett mer långsiktigt engagemang. Det kommer också innebära en höjd kvalité inom vården då LOV inte bara ger möjlighet att välja en specifik utförare eller boende utan även möjlighet att välja bort alternativ som inte lockar eller passar det behov man har. Ett boende måste därför vara attraktivt för att väljas av äldre och därmed höjs kvalitén. Vi önskar därför att införa LOV vid nybyggnation av särskilda boenden, såväl för somatisk vård som för demenssjukvård.

Därför vill vi:

  • Att kommunen inför kvalitétskrav vid införandet av valfrihet (LOV) inom omsorgen.
  • Tillämpa LOV vid nybyggnation av äldreboenden.