Stärk vården för människor med kroniska sjukdomar

 

Att leva med en kronisk sjukdom är något som påverkar hela livssituationen för den enskilde och den omgivande familjen. Detta gäller inte minst för barn som lever med en kronisk sjukdom där föräldrarna ofta får ta ansvar för att samordna en stor mängd kontakter som rör barnets sjukdom. Patienter med kroniska eller komplexa sjukdomar ska ha en utsedd kontaktperson inom specialistvården som koordinerar patientens vårdkontakter. Till exempel bör strokekoordinatorer inrättas för att få en mer systematisk uppföljning och rehabilitering av patienterna under det första året efter insjuknandet. För vissa grupper, t ex barn och unga med autism och utvecklingsstörningar, behöver några vårdcentraler få ett särskilt uppdrag att möta just dessa patienter.

Samtidigt har personer som lever med en kronisk sjukdom ofta stor kunskap om sin sjukdom, vilket gör att dessa patienter, med rätt stöd från vården, ofta kan övervaka sin vård vilket gör digitaliseringens möjligheter extra stora för just dem. Ett exempel på ett område där det finns stor potential att låta fler patienter få sin vård i hemmet är inom dialysvården.

Därför vill vi:

  • Att patienter med kroniska eller komplexa sjukdomar ska ha en utsedd kontaktperson inom specialistvården som koordinerar patientens väg genom vården.
  • Ge några vårdcentraler specialuppdrag att utveckla kompetens för att möta vissa kroniska grupper, t ex barn och unga med autism och utvecklingsstörningar.