Mer vård i hemmet

 

I Linköping har vi under långt tid legat i framkant när det gäller att utveckla olika former av avancerad sjukvård i hemmet. Samtidigt finns det stora möjligheter att ta ytterligare steg i att göra den avancerade vården i hemmet mer likvärdig. Ett särskilt viktigt utvecklingsområde är att Region Östergötland ska kunna erbjuda akuta hembesök av läkare för människor som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende i Linköping. Idag finns den servicen utbyggd i delar av Östergötland, men inte i Linköping.

Genom att fortsatt utveckling av digitala system som kan följa olika sjukdomar kan patienter, med stöd från vården, undvika att försämras i sin sjukdom och sjukhusbesök undvikas. Ett exempel där det finns stor potential i att låta fler patienter få sin vård i hemmet är Hälsodagboken som utvecklats i Linköping där patienten själv kan följa och övervaka sin egen hälsoutveckling.

Därför vill vi:

  • Att personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende ska ha möjlighet till akuta läkarinsatser i hemmet.
  • Fortsätta att utveckla olika former av mobil vård och digitala tjänster för att mer vård ska kunna ske i det egna hemmet.