Bättre mat till äldre och sjuka

 

Undernäring är ett problem när det gäller äldre och svårt sjuka. Det behövs fokus på att stimulera aptiten så att äldre och sjuka får i sig den mat som serveras. Lokalt tillagade mål behöver serveras i betydligt större omfattning än idag. På många boenden finns idag kök som tar emot mat som till stor del har tillagats på annan plats, så kallade mottagningskök. Med små investeringar kan dessa istället bli tillagningskök där all mat tillagas på plats. Dessa kök bör bemannas av personal med bakgrund som t.ex. kock, kallskänka eller likvärdig bakgrund. Idag utförs arbetet på många ställen av vårdpersonal som mellan omsorgsarbetet försöker få lite tid för att laga mat.

Regelverket för hemtjänsten behöver ändras så att det blir möjligt för medarbetarna att tillaga mat. Många äldre är beroende av hemtjänst i åratal och att då bara få hjälp med att breda en smörgås eller servera lite fil eller kräm som kvällsmål är inte värdigt. Att låta hemtjänstpersonal tillaga ordentlig mat är ett enkelt sätt att förebygga undernäring hos de som inte behöver samma omsorg som de som bor på ett äldreboende.

För att ge ytterligare inspiration och höja statusen på de äldres mat bör tillagningsköken ges möjlighet att under tidsbegränsade perioder hyra in lokala krögarprofiler. De ska tillsammans med ordinarie kockar och livsmedelsproducenter ta fram menyer och rätter som är anpassade till äldres smaklökar. Detta kommer höja statusen på de äldres mat och även bidra till nya idéer och en högre nöjdhet bland brukarna.

Därför vill vi:

  • Att maten ska tillagas lokalt i större omfattning än idag och så nära de boende som är praktiskt möjligt.
  • Att maten ska lagas av personal med rätt kompetens
  • Att måltidsmiljön ska vara stimulerande och hemtrevlig.
  • Att det ska bli möjligt för hemtjänsten att tillaga mat.
  • Möjliggöra för tillagningskök att ta in gästkockar.
  • Öka samverkan mellan personalkategorier för att alla olika näringsbehov ska säkerställas.