Linköpingslöftet – vägen till arbete och självförtroende

Det går bra för Linköping. Vi har en låg arbetslöshet, starka finanser och ökande skolresultat. Det går dock inte bra för alla. Det finns delar i staden där utanförskapet växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns familjer där inget av barnen får behörighet till gymnasiet. För att komma tillrätta med dessa problem presenterar vi Linköpingslöftet, en modell där varje individ ges de förutsättningar som krävs för att lyckas i livet, oavsett var de kommer ifrån.

Manifest för ett företagsammare Linköping

Det är genom levande och välmående företag som arbetstillfällen skapas och skattepengar kommer in till kommunen. Som kommun har vi därför ett intresse, rent av skyldighet, att värna ett gott företagsklimat där nya idéer vågar prövas. Kommunen och företagen står i symbios med varandra med kommunen som behövande part.

Kunskapsstaden Linköping

Linköping är en kunskapsstad. Med ett av nordens bästa universitet, bra skolor och ett näringsliv i absolut framkant har Linköping alla förutsättningar för att både utbilda och behålla alla de som kommer att bygga framtidens Linköping. Vi kan dock bli bättre. Givet våra förutsättningar borde skolresultaten vara bättre. Någonting gör vi inte helt rätt. Det är dags att ändra på det.

Ett tryggt och levande Linköping

Linköping ska vara en stad där varje individ ska få möjligheten att uppnå sina egna mål i livet. Oavsett om du förbereder dig inför pensionen, har barn som ska börja på förskolan eller bor mitt i stadskärnan eller på landet ska möjligheter finnas för att kunna forma ditt eget liv efter dina önskemål.

Enkelt att få rätt vård i tid

Det är viktigt att som patient få kontakt med sjukvården snabbt och enkelt. Den sjukvård som vi har i Linköping är i regel bra när invånarna väl får tillgång till den. Det är därför viktigt att sjukvården blir lättillgänglig för alla.

Vård och omsorg nära dig

Alla Linköpingsbor ska kunna känna sig trygga vid sjukdom eller ålderdom. För den som lever med en funktionsnedsättning behövs goda förutsättningar för att kunna leva ett liv med delaktighet, inflytande och valfrihet. Oavsett skäl ska man som medborgare känna sig trygg med att hjälpen finns där när man behöver den. Det ska vara rimligt att ställa höga krav på att personalen som arbetar inom omsorgen har rätt utbildning och kompetens.