Utveckla Universitetssjukhuset

 

Universitetssjukhuset är ett naturligt nav för både forskning, utbildning och tillväxt i hela Linköping. När tidningen Dagens Medicin rankat kvalitén på svenska sjukhus har Universitetssjukhuset i Linköping blivit bästa universitetssjukhus tre år av fem. Vi vet att verksamheter som arbetar med både forskning och utbildning utvecklas i högre grad än andra.

Det finns stora möjligheter att utveckla en starkare forskning ihop med Vrinnevisjukhuset och Norrköping, men även med Lasarettet i Motala. Vi vill exempelvis bilda en särskild forskningsfond mellan länets kommuner och Region Östergötland för gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser, framför allt kring äldre patienter med många sjukdomar som behöver vård och omsorg från både kommunen och regionen.

Universitetssjukhuset i Linköping ska fortsätta att utvecklas som högspecialiserad verksamhet inom alla områden. Allt mer specialiserad vård koncentreras till färre och färre platser i landet. US är ett av de mindre universitetssjukhusen i landet och för att kunna fortsätta att bedriva en högkvalitativ och specialiserad vård även i fortsättningen måste US ha en välfungerande verksamhet.

Hälso- och sjukvården är en viktig arbetsgivare i Linköping som inte bara bidrar med vård och arbetsplatser utan även en viktig del för tillväxt och ökad livskvalitet i hela samhället. Universitetssjukhuset och vårdcentralerna behöver därför bli en större och viktigare del i utvecklingen av Linköping. Det finns stora möjligheter att utveckla och skapa företag och verksamheter utifrån den kunskap som hälso- och sjukvården bidrar med. Här behövs bättre mötesplatser mellan vården, näringslivet och akademin/forskningen för att göra det möjligt. Även ideella organisationer och patienter är viktiga i det här arbetet.

Därför vill vi:

  • Utveckla forskningen och utbildningen vid Universitetssjukhuset.
  • Att universitetssjukhuset i Linköping ska fortsätta att utveckla den högspecialiserade verksamheten inom alla områden.
  • Skapa mötesplatser mellan sjukvården, näringslivet och akademin i syfte att skapa tillväxt och livskvalitet i hela samhället.