TA VARA PÅ DET FINA VÄDRET OCH GYNNA DIN LOKALA KRÖGARE -MEN TÄNK PÅ AVSTÅNDET!

By 5 juni, 2020 Stefan Erikson

Sedan februari månad har miljökontoret i Linköping arbetat proaktivt och hårt med förebyggande arbete när det gäller smittspridningen av Coronaviruset. 

Redan innan Folkhälsomyndighetens riktlinjer fanns på plats fanns en löpande dialog mellan miljökontoret och Linköpings krögare. Information, råd och förslag på bättre rutiner har skickats ut i omgångar och uppdaterats längs vägen. Tillsyn på plats och samtal med krögare sker löpande. 

Observationer och rapportering sker även av kommunens ordningsvakter och inkomna klagomål hanteras och följs upp dagligen.

Krögarna bär ett stort ansvar för att anpassa sin verksamhet på sådant sätt att risk för smittspridning begränsas i största möjliga mån. Från kommunens sida erbjuder miljökontoret råd och stöd i hur bra rutiner kan utformas.

?- I många fall fungerar krögarnas åtgärder och rutiner mycket bra. I vissa fall har miljökontoret konstaterat brister och genom en löpande dialog ser vi att förbättringar sker. Eftersom det enbart är smittskyddsläkaren som kan besluta om att stänga ner verksamheter som inte fungerar så behöver vi som kommun tydlig information om bedömningsgrunder samt eventuellt nya verktyg för att kunna bedriva ett framgångsrikt tillsynsarbete, säger Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

?I det nationella uppdrag som givits kommunerna så är miljökontorets roll att observera och ge råd och stöd. Vid konstaterade brister ska dessa rapporteras till smittskyddsläkaren som sedan ska fatta beslut om eventuell stängning av verksamheten. 

?Ännu har ingen verksamhet stängts ner i landet och det saknas tydlig information om hur samråd och samverkan mellan kommun och smittskyddsläkare ska fungera och vad som ska avgöra beslut om stängning.

?- Den kris vi nu genomlider påverkar företag, jobb och människors möjlighet att kunna leva och umgås. Det är av särskild vikt att vi alla som enskilda människor hjälps åt, stöttar våra lokala företag och samtidigt tar vårt ansvar för att inte själva göra arbetet för begränsad smittspridning svårare. Ta vara på det fina vädret i helgen, men respektera varandra och håll avståndet – då kan fler hålla sig friska och vi kan mildra krisen för utsatta branscher, avslutar Stefan Erikson (M).

Leave a Reply