Satsningar på föreningslivet i Linköpings kommun

By 9 december, 2019 Niklas Borg

Allians för Linköping kommer på kommunstyrelsens sammanträde den 17 december att bevilja engångsbidrag avseende investeringar i föreningsdrivna anläggningar med sammanlagt 6 000 tkr.

– Att stödja civilsamhället och föreningslivet i Linköping är en viktig del av Allians för Linköpings arbete då de skapar stora mervärden för samhället. Därför genomför vi denna satsning på föreningslivet så att de kan fortsätta sina viktiga verksamheter, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande

Linköpings kommun har flera idrottsanläggningar som drivs av föreningar. Att ansvara för drift – och skötsel av anläggningar tar mycket ideell tid i anspråk och det är svårt för föreningslivet att ensamma bära kostnaderna för större investeringar.

– Gemensamt för anläggningarna är att de är unika i sitt slag och når en stor grupp kommuninvånare. De investeringar som behöver göras syftar till att skapa förutsättningar för föreningslivet att erbjuda Linköpingsbor och besökare trygga, säkra och tillgängliga anläggningar, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Linköping växer. Fler människor flyttar hit och fler bostäder byggs. Linköpings kommun vill få så många som möjligt att vara aktiva så länge som möjligt. För detta krävs det platser att vara på, olika mötesplatser som idrottsanläggningar, motionsspår, aktivitetsparker och andra miljöer för idrott och motion.

– I Linköping ska det finnas idrottsanläggningar för bredd, motion, spontanidrott och tävlingsidrott på olika nivåer. Då är det viktigt att vi inte enbart bygger nytt utan samtidigt satsar på redan befintliga anläggningar runtom i kommunen, säger Åsa Wennergren (L), sektorsansvarig Kultur och fritid

Följande föreningar kommer få investeringsbidrag:

  • Himnabadets stödförening – 400 tkr.
  • Föreningen Valkebobadet – 2500 tkr.
  • Linköpings Skidklubb – 750 tkr.
  • Vreta Skid -och Motionsklubb – 1500 tkr.
  • Linköpings Motorsällskap – 850 tkr.

Leave a Reply