Presskonferens- fler vägar till egen försörjning

By 13 december, 2019 Alliansen, Fredrik Lundén

Satsningar på fler vägar till egen försörjning

Utanförskapet och framförallt det långvariga utanförskapet är en av de största utmaningarna under mandatperioden. Linköpings kommun kommer att behöva höja sina ambitioner för att säkra kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Därför har vi nu kompletterat 500-uppdraget med 42 nya utvecklingsplatser inom Idrott och service för de som är längst ifrån arbetsmarknaden och ytterligare 70 platser beräknas komma igång under tidig vår 2020.

Även arbetet med att gå från s.k. OSA-anställning på Idrott och service (Offentligt skyddade anställningar) till anställning inom näringslivet och Samhall ger resultat. 

500-uppdraget

Enligt tidigare beslut ska antalet arbetsmarknadsinriktade anställningar och utvecklingsplatser inom kommunkoncernen öka med 500 platser under 2019-2020, i det så kallade 500-uppdraget. Vid årsskiftet kommer delmålet om att skapa 225 platser uppnås och ytterligare 275 kommer att tillskapas under 2020. En stor del av de arbetsmarknadsinriktade platserna är tillsatta av personer som tidigare uppburit försörjningsstöd. Exempel på uppdrag som den arbetsmarknadsanställde utför är arbeten som inte kräver så lång utbildning, men som bidrar till arbetsplatserna;

  • Vara en extra vuxen tillsammans med ordinarie personal
  • Stöd vid påklädning och avklädning i samband med utevistelse
  • Avlastning vid måltid – duka, plocka bort
  • Rastvärd, bussvakt, biblioteks- och cafeteriavärd
  • Postutdelning
  • Kopiering, sortering

– Jag är verkligen nöjd med att vi lyckas leva upp till 500-uppdragets tuffa tidslinje. Arbetsmarknadsnämnden har ännu inte funnits ett helt år men vi gör redan skillnad. Extra glädjande är att hela 69 procent av dem som fått anställning eller en utvecklingsplats i 500-uppdraget kommer från försörjningsstöd. Det är då det börjar göra skillnad på riktigt. Under de senaste tre månaderna har antalet hushåll som har försörjningsstöd minskat något och vi hoppas på att trenden håller i sig, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Ett minskat bidragsberoende är nödvändigt både ur ekonomiskt hänseende som ur ett socialt.

– Linköpings kommun strävar ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det gläder mig därför att vi kommit igång med projektet för att få fler i sysselsättning samt lyft detta genom att arrangera en heldag kring hur kommunen ska skapa bättre förutsättningar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande Linköping, säger Denisé Cassel (KD), kommunalråd.

Verksamhetsuppdrag Idrott och service

Många har svårt att konkurrera på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad och klara sin egen försörjning. Genom att ta vara på förmågor hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden kan vi lyfta kvaliteten i kommunens verksamheter. Arbetsmarknadsnämnden har i 500-uppdraget kompletterat med ett nytt verksamhetsuppdrag till Leanlink, Idrott och service, med 42 utvecklingsplatser. Planen är att utöka ytterligare med 70 platser under tidig vår. Utvecklingsplatserna ger stimulerande arbetsuppgifter med möjlighet till bland annat språkutveckling och delaktighet för att sedan kunna ta nästa steg mot egen försörjning. Alla behövs och alla bidrar.

– Det är verkligen glädjande att se förändringen av Idrott och Service verksamhet. Från att ha varit en OSA-arbetsplats för offentligt skyddat arbete man inte kom vidare ifrån, till att vara en riktig väg ut på arbetsmarknaden. Hittills i år har exempelvis hela 28 personer fått anställning utanför Idrott och service, vilket är en positiv utveckling jämfört med tidigare år, säger Christoffer Rosendahl (C), ledamot i Arbetsmarknadsnämnden.

– Jag är glad att Kultur- och fritidsnämnden har tecknat detta OSA-avtal så att vi kan fortsätta att ge fler personer möjlighet att med denna arbetsmarknadsanställning som bas, sedan kunna komma vidare i arbetslivet med eller utan andra anställningsstöd. 

Men också för att dessa insatser kommer öka trivseln för alla kommuninvånare som nyttjar kommunens motionsspår, badsjöar och motionscenter, säger Gustaf Appelberg (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen har också nyligen undertecknat en Lokal Överenskommelse (LÖK). Den tydliggör ansvarsfördelningen mellan partnerna och kommer att vara ett viktigt instrument för att ytterligare underlätta för människor att komma i egen försörjning.

– I Alliansens Linköping ska alla barn ha minst en förälder som varje morgon går till arbete eller studier, det är en viktig målsättning som vi kommer att arbeta hårt för att uppnå, avslutar Fredrik Lundén (M), ordförande i Arbetsmarknadsnämnden.

Leave a Reply