OROLIGA TIDER KRÄVER EN STARK EKONOMI

By 5 juni, 2020 Niklas Borg

Ekonomiskt ansvarstagande är en av politikens viktigaste uppgifter och kommer vara ännu viktigare under de närmaste åren.

Sveriges kommuner och står inför mycket stora ekonomiska utmaningar i spåren av Coronakrisen. Just nu handlar det om att säkerställa bästa tänkbara vård och omhändertagande av smittade i kommunal vård och omsorg och att skydda de mest sårbara i vårt samhälle.

Men mer långsiktigt kommer de ekonomiska konsekvenserna av pandemin att vara den riktigt stora utmaningen. Minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd kommer vara tufft att hantera för alla kommuner.

Men en stark och välskött ekonomi ger ändå förutsättningar att möta den ekonomiska krisen på bästa sätt. Därför är det glädjande att såväl Linköpings kommun som vårt koncernmoderbolag Linköping Stadshus AB behåller sin starka rating AA+ från Standard & Poor.

Leave a Reply