Nytt ledarskap för Linköpings skolor

Utbildning, en rättighet och möjlighet lika för alla.

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. därför ska svensk skola fylla sitt kompensatoriska uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever, och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

Kunskapskontraktet

Vi vill att ett kunskapskontrakt upprättas mellan elev, föräldrar och skola. Det ska vara klargjort vad som är elevens ansvar, vilken föräldrarnas roll är och hur skolan ska fungera.

Linköpings skolor behöver ett nytt ledarskap och därför vill vi:

  • stärka ledarskapet i skolan och utveckla metoder för att ge lärare större inflytande i förändringsprocesser
  • tydligt stötta lärare som strävar efter ordning och reda i klassrummet
  • förbättra arbetssituationen inom förskolan. Målet ska vara att vara en av Sveriges bästa förskolekommuner att arbeta i, exempelvis genom nya stödtjänster (“förskoleassistenter”).
  • inrätta kunskapskontraktet
  • att kunskap tydligare följs upp med fler standardiserade och centralrättade prov
  • flytta ut vuxenutbildningen från Birgittaskolan för att skapa en fungerande gymnasieskola
  • att kommunen erbjuder anställning till lärarstudenter redan under utbildning inom förskola, grundskola och gymnasium
  • att kommunen är aktiv i att påverka lärarutbildningens kvalitet och innehåll.