Linköping behöver en ny väg

By Christian Gustavsson, Linköpingslöftet No Comments

Det går bra för Linköping, men det går inte bra för alla Linköpingsbor. Medan arbetslöshet är en parentes för de allra flesta så glider andra allt längre bort från arbetsmarknaden. I dagens Linköping så ökar segregationen och trångboddheten, det långvariga bidragsberoendet biter sig fast och knappt hälften av SFI-eleverna klarar godkänd nivå.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna i valet 2014 var att segregationen hade ökat under Alliansens åtta år vid makten. Det var en kritik som sved, eftersom den också stämde. Trots många insatser och stora resurser så fortsatte klyftorna att växa. Med en annan majoritet, och vars främsta löfte är att bryta segregationen, så kan vi se att problemen fortsätter att växa och i en allt snabbare takt. I sak är det begripligt eftersom S-, MP- och L-koalitionen fortsätter med samma verkningslösa insatser som Alliansen hade, men med mer pengar. Resultatet blir såklart detsamma.

Linköping behöver välja en ny väg. Ett starkt samhälle byggs genom utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Vi väljer därför att möta varje person med en positiv förväntan på hur man bidrar till Linköpings utveckling. Vi kallar det Linköpingslöftet, ett förnyat samhällskontrakt mellan oss som bor här och kommunen, men också mellan oss Linköpingsbor. Att vi anstränger oss för vår egen skull och för andras.

Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, ska leda människor mot arbetsmarknaden i tre tydliga steg. Vår modell är prövad på andra håll i Sverige och insatserna kommer från flera olika kommuner, även från tidigare goda erfarenheter i Linköping. Genom sociala insatser bygger vi en grundläggande anställningsbarhet, vi anpassar utbildningar efter arbetsmarknadens behov och för kortaste väg till jobb samt utvecklar sysselsättning för den som behöver en skyddad anställning.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Vi vill därför se ett aktivitetskrav som innebär att man för att få ekonomiskt bistånd också aktivt måste arbeta för att stärka sin anställningsbarhet. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bär var och en av oss.

Det går bra för Linköping och det är många av oss som upplever framgång. Med framgång kommer också ansvar. I ett samhälle ligger inte allt ansvar på den som för stunden är svag, utan också hos den som är stark. Vi måste grunda en kultur där vi vänder oss och sträcker ut en hjälpande hand till den som står bakom och som inte har kommit lika långt.

Ett samhälle som håller ihop och nästa generation av innovationer och entreprenörer skapas bara om hela Linköping släpps fram. Linköping blir starkare om fler vågar drömma, vågar utmana, vågar förverkliga sina drömmar – och ges verktygen för att lyckas med det.

Christian Gustavsson (M)

kommunalråd i opposition

Bygg en större hall i Tallboda

By Catharina Rosencrantz, Fredrik Lundén No Comments

Efter några år med Koalitionens (S, MP, L) kraftigt ökande utgifter är nu kommunens tidigare så goda ekonomi ifrågasatt. Detta tydliggörs inte minst när Koalitionen ger kommundirektören i uppgift att ”ta fram” 100 miljoner kronor redan inför nästa år. Koalitionen säger att skattehöjningar inte är aktuella, om det är riktigt återstår besparingar. Detta i ett läge då flera stora investeringar redan är på gång – ny simhall, ny Kungsbergsskola, allaktivitetshus i Skäggetorp med mera. Det skapar stor osäkerhet och oro inför framtiden. Var kommer Koalitionen välja att spara in och på vad?

Det talas bland annat om en multihall i Kallerstad, som skulle gynna både Tallboda och Ekängen, men kan verkligen Koalitionen garantera detta och i så fall tala om när denna hall blir verklighet? Tallboda och Ekängen är växande områden som helt saknar idrottshallar för både ungdomar och vuxna. Tiderna på de hallar som finns i kommunen räcker inte till för Linköpings idrottande skolelever och idrottsföreningar. Planer finns på nya hallar, främst i de centrala delarna. Men frågan är om, och i så fall när, dessa blir verklighet.

I Tallboda kommer en ny skola att byggas. Inför detta hoppades många barn, elever och idrottsföreningar på en ny och ändamålsenlig hall för både skolans och idrottsföreningarnas behov. Men som verkligheten ser ut så får man nöja sig med en skolidrottshall. Ett besök på Tallbodaskolan bekräftar besvikelsen över den planerade hallen och många undrar varför det inte kan satsas på en tillräckligt stor hall när det ändå ska byggas nytt. Marginalkostnaden för en medelstor hall är betydligt lägre när man redan bygger om jämfört med att behöva bygga ut om några år. En större hall i samband med skolbygget skulle inom kort kunna lösa både områdets idrottsbehov och vara positivt för Ekängen och Linghem samtidigt som det minskar trycket på de centrala hallarna.

Idrott är viktigt och möjligheten att utöva idrott behövs i hela kommunen. En sammanhållen kommun byggs inte med allaktivitetshus i Skäggetorp allena, den byggs med en rättvis fördelning av kommunens resurser. Koalitionen bör därför lyfta blicken och se de stora vinsterna med en större hall intill nya skolan i Tallboda. Det skulle gynna inte bara Tallboda utan också resten av kommunen.

Catharina Rosencrantz (M)
kommunalråd
vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Fredrik Lundén (M)
vice ordförande i geografiska utskottet Åkerbo (östra Linköping)

Lars Vikinge (C)
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Artikel i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/bygg-en-storre-hall-om4555089.aspx

Fler med långvarigt försörjningsstöd i Linköping

By Niklas Borg

Vad är Koalitionens lösning?

Lokalmedia uppmärksammade nyligen Socialstyrelsens siffror över kommuners utbetalning av försörjningsstöd. Där hamnade Linköping bland de kommuner i landet med högst andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd (Corren, 20170222). Niklas Borg (M), vice ordförande i Socialnämnden, kräver svar från Koalitionen.

Halvvägs genom den nuvarande mandatperioden är det tydligt att segregationen och utanförskapet har utvecklas åt fel håll. Utanförskapet har bitit sig fast i delar av Linköping och risken är stor att utanförskapet också går i arv. Linköping behöver tänka nytt och införa verksamma insatser – och det är bråttom. Liksom resten av Sveriges kommuner står Linköping inför utmaningen att ta emot många nya Linköpingsbor, som kommer hit som flyktingar. Utan rätt insatser är dessa människor dömda till ett livslångt utanförskap.

Med anledning av detta kräver Niklas Borg (M), genom en interpellation till kommunfullmäktige (bifogad längst ner på sidan), svar från majoriteten på följande frågor:

  • Vad är Koalitionens strategi för att minska antalet långvariga försörjningsstödstagare i Linköping?
  • Kommer Koalitionen att införa kommunala anställningar för att fler Linköpingsbor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få en anställning och komma bort från långvarigt försörjningsstöd?

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/hur-ska-bidragsberoendet-minska-om4550891.aspx

Interpellation: Fler med långvarigt försörjningsstöd – vad är Koalitionens lösning?

Linköpingslöftet

By Linköpingslöftet No Comments

Moderaternas viktigaste vallöfte i Linköping

Det går bra för Linköping och det är vi glada över, men det går inte bra för alla Linköpingsbor. Om arbetslöshet är en parentes i tillvaron för de allra flesta så kommer andra allt längre bort från arbetsmarknaden. I ett par stadsdelar ökar trångboddheten, det långvariga försörjningsstödet biter sig fast, knappt hälften av SFI-eleverna klarar godkänd nivå. Samtidigt ser vi att glappet mellan intäkter och utgifter i kommunen ökar kommande år.

Den skarpaste kritiken mot Moderaterna inför 2014 var att segregationen hade ökat under de år som Alliansen styrt Linköping. Det var en kritik som sved eftersom den var sann. Trots många insatser och stora nya resurser så växte klyftorna. Problemet är bara att de fortsätter att göra det också i dag och i en allt snabbare takt. I sak är det inte konstigt, de som styr i dag gör samma sak som vi gjorde fast med ännu mer pengar.

Vi väljer nu att gå en helt annan väg. Vår syn på ett samhälle som håller ihop bygger nämligen på utbildning och ansträngning, arbete och företagande. Därför är vår idé också att alla som bor i Linköping har ett ansvar att bidra, men också måste få chansen att göra det. För oss handlar det inte om att människor i utanförskap ska få mer fritid, utan att man ska komma i utbildning, praktik, arbete och egen försörjning.

Vi har tittat på Linköpings utmaningar, vi har lärt av våra egna framgångar och misslyckanden, vi har tittat på andra kommuner som har lyckats bra. Resultatet är en modell som, utifrån varje persons förutsättningar, systematiskt för människor till arbete och sysselsättning genom sociala insatser, utbildning och praktik. Vi vill också ställa ett aktivitetskrav på den som tar emot ekonomiskt bistånd att man deltar i insatser som gör en mer anställningsbar. Det är inget hokus pokus, utan väl etablerade metoder som uppnår det vi drivs av: Att alla människor ska få en chans att bidra till Linköpings utveckling.

Linköpingslöftet ger alla verktyg att vara med och förverkliga sina drömmar i Linköping.

Inför kontaktpolitiker inom den kommunala gymnasieskolan

By Jerry Broman No Comments

Efter att allvarliga missförhållanden uppdagats på en kommunal gymnasieskola i Linköping har Jerry Broman (M), vice ordförande i bildningsnämnden, föreslagit att det ska införas kontaktpolitiker inom gymnasieskolan.

– Jag föreslår att varje lärare, elev och förälder ska veta vilken politiker man ska kontakta om man upplever ett missförhållande på sin gymnasieskola, så kallat “lex Birgitta”. Tyvärr avvisar den socialdemokratiskt styrda majoriteten mitt förslag och därför uppmanar jag lärare, elever och föräldrar att kontakta mig om man upplever att någonting inte är som det ska på någon av Linköpings kommunala gymnasieskolor, säger Jerry Broman (M).

Artikel i Corren: http://www.corren.se/nyheter/linkoping/ring-jerry-om-gymnasieskolan-om4534790.aspx

Pressmeddelande: Öppet brev till lärare elever och föräldrar_Jerry Broman

Stå upp för utsatta flickor!

By Catharina Rosencrantz No Comments

Regeringen har äntligen vaknat. Efter Alliansens påtryckningar meddelades vid en presskonferens i fredags att regeringen nu vill snabbutreda en lagändring så att inga barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Det är bra men sorgligt att det ska behöva ta 2,5 år innan man agerar från regeringens sida.

Barnäktenskap är olagligt i Sverige och ska med självklarhet gälla alla. I samband med den stora flyktingvågen hösten 2015 kom barn gifta med män till Sverige. Socialtjänsterna agerade olika. En del placerade mannen och flickan ihop på boenden medan andra tillämpade lagen och delade på boendet. För mig är det självklart att skyddet mot barnäktenskap ska gälla alla oavsett ursprung. Det är ett skydd och ett ställningstagande för de utsatta underåriga flickorna. Om inte vi tillämpar lagstiftningen till skydd för dessa barnbrudar, vem ska då göra det?

Den 21 januari i år var det 15 år sedan mordet på Fadime Sahindal, det satte åter ljuset på hedersförtrycket och flickors utsatthet. Själv engagerade jag mig för några år sedan i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Jag sökte då brett gehör för en plan för hur vi i Linköping ska kunna förebygga, se, agera, hjälpa och stödja utsatta flickor. Signalerna var många från bland annat skolsköterskor. Men då var tiden inte mogen. Frågan var för infekterad.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 regeringens uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och har därmed goda kunskaper och erfarenheter inom området. Vid flera tillfällen har länsstyrelsen sökt samarbete med Linköpings kommun och i höstas blev jag åter kontaktad. Linköping ligger långt efter i det här arbetet. Efter att jag bjöd in länsstyrelsen lades ett uppdrag på utbildningskontoret att påbörja ett samarbeta med länsstyrelsen. Men det går långsamt. Nu måste det hända något och för det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att skapa tryck i frågan. Jag vill att detta prioriteras och att det också genomförs en kartläggning av eventuella underåriga gifta flickor i kommunen och hur detta i så fall hanterats och fortsättningsvis ska hanteras.

I Sverige gäller svenska lagar och dessa ska efterlevas. Det innebär att barns skydd och rättigheter alltid ska var vägledande. Det innebär att slippa vara gift och giftas bort som barn eller mot sin vilja. Det innebär ett oantastligt skydd mot kränkningar, begränsningar, våld och förtryck. För oss som är uppvuxna i Sverige är detta självklarheter. Det är en skam att det inte också är en självklarhet för alla oavsett ursprung, kön, ålder, kultur eller religion.

Catharina Rosencrantz (M)

kommunalråd

vice ordf i barn- och ungdomsnämnden

Länk till artikeln i Corren: http://www.corren.se/asikter/debatt/sta-upp-for-flickorna-om4517196.aspx

Birgittaskolan i kris – Koalitionen måste ta ansvar

By Jerry Broman No Comments

Efter flertalet granskningar av Skolinspektionen riskerar nu Birgittaskolan i Linköping att betala vite på 1.2 miljoner kronor om inte skolan åtgärdar en rad allvarliga brister.

Jerry Broman (M), vice ordförande i bildningsnämnden, kräver nu att Koalitionen inser allvaret i denna situation och vidtar de åtgärder som krävs. I en interpellation till ansvarigt kommuanlråd efterfrågar Broman svar från Koalitionen.

Interpellation ang vite på Birgittaskolan