NY MODELL FÖR HEMTJÄNSTEN I LINKÖPING

By 5 juni, 2020 Annika Krutzén

PRESSTRÄFF:

Den 29 Maj höll Annika Krutzén (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden, Liselotte Fager (KD) ordförande i äldrenämnden, och Linda Ljungqvist, social- och omsorgsdirektör, pressträff för att presentera den nya modellen för framtidens hemtjänst. 

?-Det vi vill uppnå är att varje utförare ansvarar för helheten, både för brukaren, medarbetarteamet och det förebyggande arbetet. Det skapar i sin tur både ökad kvalitet och effektivitet, säger Annika Krutzén (M), sektorsansvarigt kommunalråd.

Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var man bor, vilket inte är fallet med dagens system.

Vi måste säkra en god och säker vård och omsorg.

Vi måste våga lyfta blicken och tänka framåt, eftersom vi vet att vårdbehovet ökar, samtidigt som vi kommer att ha brist på resurser framöver – både vad gäller kompetens och ekonomiska medel.

Kommunen måste nu också ta ansvar för att verksamheten ska fungera även i kris, vilket gör att vi behöver ställa högre krav på utförarna framöver.

Leave a Reply