NU STÄRKS ARBETET MOT HEDERSRELATERAT VÅLD

By 5 juni, 2020 Annika Krutzén

PRESSTRÄFF:

Den 13 Maj deltog Annika Krutzén (M), Ordförande social- och omsorgsnämnden och Houshyar Kafashi, sakkunnig inom kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på en pressträff.

Linköpings kommun bedriver ett omfattande arbete både för att förebygga och stävja hedersrelaterat våld och förtryck. 

Nu tas nästa steg där handlingsplanen kommer att delas upp.

För att skapa ett effektivare arbete kring både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kommer två separat handlingsplaner att skapas för att på så sätt kunna tydliggöra var skillnaderna ligger och vilka insatser som fokuserar på endera typen av våld.

?-Vi ser att det finns ett behov av att stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och då nuvarande handlingsplanen tar upp båda ämnena så upplever vi att den inte är tillräcklig för att komma vidare med de separata frågorna, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd med sektorsansvar för omsorg. 

Leave a Reply